Powrót do strony agencji
8 marca przypominamy: nauka potrzebuje więcej kobiet. Kolejna edycja programu Dla Kobiet i Nauki wyłoni zdolne badaczki młodego pokolenia

8 marca przypominamy: nauka potrzebuje więcej kobiet. Kolejna edycja programu Dla Kobiet i Nauki wyłoni zdolne badaczki młodego pokolenia

Tradycja Międzynarodowego Święta Kobiet obchodzonego 8 marca jest okazją do zwrócenia uwagi na kwestie równouprawnienia. Dzień ten został ustanowiony w 1910 roku, aby nagłośnić potrzebę walki o prawa kobiet na całym świecie. Mimo wielu pozytywnych zmian nadal istnieją obszary w życiu publicznym, w których reprezentacja kobiet nie jest wystarczająca. Jednym z nich jest nauka, w której udział kobiet kształtuje się na poziomie 30%. Przypominają o tym organizatorzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, którzy właśnie rozpoczęli nabór do 19. edycji.

Kolejne zdolne badaczki poszukiwane

Nabór zgłoszeń do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki trwa od 4 marca do 30 kwietnia br. Kobiety prowadzące badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają dodatkową szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz uzyskanie wsparcia finansowego. W 18. edycji programu Dla Kobiet i Nauki wyróżnione zostały projekty dotyczące m.in. terapii dla pacjentów z bólem neuropatycznym, nowych strategii w leczeniu chorób wirusowych u ludzi i zwierząt czy rzadkich postaci cukrzycy. Jury programu znów poszukuje kandydatek, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań oraz plany na ich rozwój. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym jak i początkowym etapie prac badawczych.

W tym symbolicznym dniu przywołujemy sukcesy kobiet, ich osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, również w nauce. To dobra okazja, aby zwrócić uwagę na wciąż nierówną reprezentację kobiet i mężczyzn w obszarze nauki oraz niską świadomość społeczną sukcesów badaczek. Jesteśmy przekonani, że tylko praca różnorodnych zespołów badawczych oraz dostrzeżenie ogromnej roli kobiet stwarza szansę dla najpełniejszego rozwoju nauki. Dlatego nieprzypadkowo także teraz przypominamy o nowym naborze do programu Dla Kobiet i Nauki. Zachęcam kobiety do aplikowania i dzięki temu promowania wyników swojej codziennej pracy – mówi Katarzyna Pękala, Kierownik programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. 

Zasady zgłoszeń do programu Dla Kobiet i Nauki

Zgłoszenia należy przesyłać  przez stronę www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swoje badania,  dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. Do programu mogą zgłaszać się kobiety-naukowcy, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje również możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim (odpowiednio w przypadku magistrantek do 26. roku życia, w przypadku doktorantek do 33. roku życia i w przypadku habilitantek do 41. roku życia).

16-osobowe Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej spośród najlepszych zgłoszeń wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 19. edycji programu nastąpi podczas uroczystej Gali w Warszawie, która planowana jest na październik.

Polska jest jednym ze 117 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych kobiet naukowców. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Stypendystki edycji krajowych mają szansę również na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents oraz L’Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week. Globalne nagrody L’Oréal-UNESCO Award przyznane zostaną już 14 marca.

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2018 roku w Polsce wyróżniono 93 kobiety-naukowców. Wyboru dokonuje każdego roku Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.

 

Więcej informacji:

Strona programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki:www.lorealdlakobietinauki.pl

Profil programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki na Facebooku: link

Film z Gali 18. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki: link

Kontakt dla mediów

Barbara Stępień
Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

barbara.stepien@loreal.com
509 526 026

Katarzyna Pękala
Kierownik Programu L'Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

katarzyna.pekala@loreal.com
508 034 984