Powrót do strony agencji
L'Oréal wyróżniony za zaangażowanie na rzecz równości płci

L'Oréal wyróżniony za zaangażowanie na rzecz równości płci

L'Oréal znalazł się w prestiżowym zestawieniu Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) w 2019 r. Na liście figurują firmy zaangażowane w działania wpierające równość płci i w promowanie równego traktowania kobiet w miejscu pracy. L'Oréal został również partnerem francuskiej prezydencji w G7 w temacie równości płci.

Bloomberg Gender-Equality Index jest jedynym na świecie źródłem danych o równości płci w przedsiębiorstwach. Indeks równości płci w 2019 r. obejmuje 230 firm działających w dziesięciu sektorach i mających siedziby w 36 krajach i regionach. Zatrudniają one ponad 15 milionów osób na całym świecie, z czego 7 milionów to kobiety. Bloomberg oferuje jedyne międzynarodowe, ujednolicone ramy raportowania danych dotyczących płci w miejscu pracy. Obecność w zestawieniu jest potwierdzeniem zaangażowania firm na rzecz równości i promowania kobiet w miejscu pracy.

Wynik L'Oréal w podsumowaniu Bloomberga wzrósł w tym roku, osiągając 93,50 punktów na 100. Wg danych dotyczących zatrudnienia, w 2017 r. kobiety stanowiły 69% zespołu L'Oréal, a na poszczególnych szczeblach odpowiednio 46% zarządu, 33% komitetu wykonawczego i 48% komitetów zarządzających na rynkach lokalnych. L'Oréal zobowiązuje się do utrzymania wysokiego standardu równouprawnienia płci z zastrzeżeniem regularnych certyfikatów kontroli. Od 2011 r. Grupa współpracuje z dwiema niezależnymi organizacjami: EDGE i GEEIS, które przeprowadzają dokładne audyty bieżącej kadry i polityki zatrudnienia dla wielu swoich spółek zależnych.

- Budowanie zespołów zbalansowanych pod względem płci, wieku czy kompetencji przekłada się na zaangażowanie i lojalność pracowników, podobnie jak równy dostęp do wewnętrznych awansów i rozwoju. Chciałbym tutaj podkreślić, że w L’Oréal Polska w 2018 roku awansowało aż 24% kobiet. Dla mężczyzn ten odsetek wyniósł 17%. Ogromnie cieszy mnie, że po raz kolejny działania L’Oréal w zakresie zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć zostały zauważone i docenione – mówi Paweł Konieczny, Dyrektor ds. Personalnych L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie to firma otwarta na różnorodny zespół pracowników pod względem wieku, płci, stażu pracy, specjalizacji zawodowej. Zrozumienie i wspieranie różnorodności pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej L’Oréal jako firmy innowacyjnej i zaangażowanej społecznie. L’Oréal jest jednym z inicjatorów powstania Karty Różnorodności w Polsce, a w 2012 r. został Sygnatariuszem tego dokumentu. W związku z tym firma wdraża dobre praktyki w obszarze równości płci i deklaruje przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy oraz promuje działania wspierające różnorodność. 

L'Oréal globalnie podjął długofalowe zobowiązania do działań na rzecz równości płci. Właśnie dlatego firma została partnerem francuskiej prezydencji G7 w tym temacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron powołał specjalną grupę doradczą złożoną z 35 ekspertów, w tym 3 Laureatów Nagrody Nobla. Jest to kontynuacja zeszłorocznej inicjatywy premiera Kanady Justina Trudeau. Częścią agendy są m.in. przemoc ze względu na płeć, edukacja i przedsiębiorczość. Przed sierpniowym szczytem G7 w Biarritz, w 2019 r. zaplanowano dwa spotkania w Paryżu oraz jedno w Nowym Jorku podczas 63. sesji ONZ Komisji ds. Statusu Kobiet.

O L'Oréal 

LOréal już od ponad 100 lat skupia swoją uwagę na pięknie. Posiadając niepowtarzalne portfolio składające się z 36. różnorodnych i uzupełniających się marek, Grupa osiągnęła w 2018 roku obroty sięgające 26,9 miliarda euro i obecnie zatrudnia 82 600 osób na całym świecie. Jako lider na światowym rynku kosmetycznym, LOréal jest obecny we wszystkich sieciach dystrybucji: na rynku masowym, w centrach handlowych, aptekach, drogeriach, salonach fryzjerskich, sieciach sklepów wolnocłowych. Produkty L’Oréal dostępne są także we własnych sklepach firmowych marek oraz w handlu internetowym. Dział badań i innowacji wraz z grupą 3 885 badaczy stanowi podstawę strategii LOréal dążącej do spełnienia wszystkich marzeń o pięknie Klientów na całym świecie. Sharing Beauty With All– zobowiązanie LOréal dotyczące zrównoważonego rozwoju do roku 2020, stawia ambitne cele zrównoważonego rozwoju w każdym punkcie łańcucha wartości Grupy. Więcej informacji: www.loreal.com.

 

https://twitter.com/LOrealPL

https://facebook.com/LOrealPoland/

 

drukuj

Kontakt dla mediów

Barbara Stępień
Dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

barbara.stepien@loreal.com
+48 509 526 026

Anna Czaplicka
Grupa On Board Think Kong

aczaplicka@onboard.pl
+48 728 518 033

Załączniki